Het gebouw
De zaal
Het podium
De foyer
De foyer buiten
Het buffet

Wat Zijn De Vrienden Van Het Cos

Stichting Vrienden van het Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog

Als bezoeker van Schiermonnikoog bent u van harte welkom in het Cultureel Ontmoetingscentrum aan de Langestreek.

– bij concerten (zoals tijdens het jaarlijkse Internationaal Kamermuziekfestival, het Festival Jong Talent, het Zang- en Muziek-concours, piano- en orgelconcerten en diverse andere muziekuitvoeringen tot en met het “Snert-concert” van het Eilander Midwinterfestival.
– bij allerlei andere culturele evenementen en bijeenkomsten.

Dit gebouw wordt in stand gehouden door de Stichting Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog. De bestuurders en andere medewerkers zijn eilanders. Zij beheren het geheel op basis van vrijwilligheid. Met enthousiasme zetten zij zich in voor dit gemeenschappelijke belang.

Behalve plaatselijke inwoners maken ook bezoekers van het eiland dankbaar gebruik van de gastvrijheid die het Cultureel Ontmoetingscentrum biedt. Wellicht bestaat daarom óók onder die bezoekers bereidheid om bij te dragen aan de instandhouding ervan. Daartoe werd in december 2007 de Stichting Vrienden van het Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog opgericht. Deze Stichting legt zich toe op het verwerven van financiële steun voor het centrum. Zij richt zich daarbij (vooral) op bezoekers van het eiland.

Terug naar de pagina “Over ons”

Uw Steentje Bijdragen

Wilt u ook uw steentje bijdragen?

Giften worden graag tegemoet gezien op rekening NL10 INGB 0004 2854 94 t.n.v. St. Vrienden van het Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog, te Kampen. Donaties aan de Vriendenstichting komen voor de volle 100% ten goede aan de Stichting Cultureel Ontmoetingscentrum en vormen in fiscaal opzicht een aftrekpost op uw belastbare inkomen.

Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens de Stichting Vrienden van het Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog,
S.E. Scheepstra

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog bestaat uit:
– Mevr. drs. S.E. Scheepstra, Kampen (voorzitter/secretaris)
– Mevr. W. Vegt-Annema, Kampen (penningmeester)
– Dhr. T.J.H. Gerritsen, Doorwerth (algemeen adjunct)

Stichting Vrienden van het Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog
p/a IJsselkade 26, 8261 AC Kampen – Karrepad 32, 9166 RM Schiermonnikoog
E-mail: secr@stvrcos.nl
KvK-nummer: 08166722
Telefoon: 038-8450000